PRAVIDLA a PODMÍNKY

účasti v tréningovém procesu oddílu boxu TJ Baník Sokolov

Tréningy se konají každé úterý a čtvrtek od 17:00 hod. do 18:30 hod. v tělocvičně bývalé 4. Základní školy v Sokolově, ul. Sokolovská 1531. Vstup do tělocvičny je z hřiště (ve směru od ulice Heyrovského).

Obsahovou náplň tréningu stanovuje a jeho průběh řídí hlavní trenér oddílu pan Jan Malý, případně jeho asistenti pan Luboš Matějovič, pan Zdeněk Filip a Ing. Manfred Hartmann (dále jen trenéři). V tělocvičně a přilehlých prostorách (šatny, sprchy apod.) udržují zúčastněné osoby (dále jen borci) pořádek, řídí se Provozním řádem tělocvičny a pokyny trenérů.

Tréningů se mohou na vlastní zodpovědnost účastnit osoby obou pohlaví po dovršení věku 10 let, které netrpí vážnými zdravotními problémy. Dítě nižšího věku se může účastnit jen vyjímečně, a to po dohodě alespoň jednoho z jeho rodičů s hlavním trenérem.

Při tréningu používají borci vhodné sportovní oblečení a obuv, která nezanechává barevné stopy na podlaze (vhodná je obuv se světlou podrážkou). Z hygienických důvodů je žádoucí, aby každý borec měl vlastní bandáže a boxerské rukavice.

Rozsah atletické, kondiční a speciální boxerské přípravy určuje jednotlivým borcům podle jejich sportovní vyspělosti hlavní trenér, který rovněž rozhoduje o jejich účasti v oficiálních utkáních.

Za účast v tréningovém procesu platí borci oddílový příspěvek, jehož výše a možnosti placení jsou následující:
Základní sazba: 20,- Kč za 1 tréning pro borce do 18. roku věku (dorostence), resp. 30,- Kč za 1 tréning pro dospělého borce při platbě za každý jednotlivý tréning.
Zvýhodněná sazba: 100,- Kč za 1 měsíc pro dorostence, resp. 200,- Kč za 1 měsíc pro dospělého borce při platbě na celý měsíc, bez ohledu na počet skutečně absolvovaných tréningů (zpravidla 8 za měsíc), přičemž doba 1 měsíce se počítá od data začátku tréningového procesu do stejného data v následujícím měsíci.

Upozornění: Každý začínající borec musí zaplatit oddílový příspěvek před zahájením tréningového procesu (před 1. tréningem) ve zvýhodněné sazbě podle věkové kategorie. Po uplynutí jednoho měsíce si způsob platby příspěvků zvolí každý borec sám (ve zvýhodněné sazbě nebo za každý tréning zvlášť). Vždy je však nutné, aby platba proběhla předem. Bez včasné úhrady oddílových příspěvků nebude borci umožněn přístup na tréning. Při neúčasti borce na plánovaném tréningu se zaplacený příspěvek nevrací.

S ohledem na vybavení šaten a tělocvičny, které neumožňuje úschovu cenných předmětů a peněz je nutné, aby borci takové předměty a větší částky peněz na tréning nenosili. Organizátoři tréningů za případnou ztrátu nezodpovídají.


Jan Malý
hlavní trenér a předseda oddílu boxu
TJ Baník Sokolov

Designed by Sniper